Nekaj o meni - ustanoviteljici
zavoda artutrip

Ime mi je KarlaRiana Art Stiilec. Od 6. leta naprej sem obiskovala Baletno šolo (najprej v Kranju in nato srednjo Baletno šolo v Ljubljani).

Moja prva izobrazba je vzgojitelj predšolskih otrok. Kot redno zaposlena sem delala v VVZ Kranj in nato še v osnovni šoli v prvem razredu. Danes vodim svoje podjetje.

Plesu sem posvetila 30 let svojega življenja, od tega sem bila 22 let sama aktivna plesalka. V času, ko sem sama plesala, sem že imela plesne skupine po osnovnih šolah, gimnaziji in dijaškem domu.

V svoje pedagoško delo sem vpletala ples, s katerim sem otrokom razvijala logiko, to pa jim je koristilo tako pri učenju kot tudi v življenju. Veliko mladih ljudi, ki jih srečujem v Kranju mi danes pove, da je moja spodbuda vplivala na njihovo življenjsko pot. In ko jih gledam, vidim da so to svobodni, srečni, ustvarjalni in samostojni ljudje, ki se zavedajo, da so problemi del življenja in jih z lahkoto rešujejo.

Delala sem tudi v gledališčih kot koreografinja in za moje plesno-ustvarjalno delo mi je Mestna Občina Kranj podelila Prešernovo plaketo.


nAMEN NASTANKA ZAVODA artutrip in naši cilji

Vsak otrok je umetnik. Umetnost je, kako doseči, da tudi ostane umetnik, ko enkrat odraste (Pablo Picaso).

Svet pripada tistim, ki verjamejo v svoje sanje...

a potrebno se je umiriti, prisluhniti svojemu srcu in mu slediti...

in takrat si na pravi poti...

Cilji zavoda ARTUTRIP:

- Vsak otrok se rodi v ta svet s svojim programom in otrok se tega zaveda. Odrasli smo tisti, ki mu vsiljujemo svoje želje in njegovo pozornost razpršimo. Potrebno je otroka samo opazovati in ga spodbujati v smeri, ki jo opazimo v njegovem delovanju.

- Zato pri nas otroka "odpiramo" in mu pustimo svobodo. Sama sem del njih in jim pomagam razvijati moč in samozaupanje in prepričanje, da si čudovit tak, kot si.

- Otroke spodbujam, da vidijo pri sebi in drugih dobre stvari.

- Pomembna je pohvala, saj z njo otroka polnimo.

- Spodbujamo razigranost, ustvarjalnost. Na urah ni tekmovalnosti, samo moje spodbujanje.

- Trudim se, da razvijam pri otrocih tisto, kar želijo.

Vsak otrok je unikat - zato otrok med seboj ne primerjamo.

 T: 040 685 199 | facebook | zavod.artutrip@gmail.com

©artutrip.si